Stan surowy otwarty

od 879 zł netto / m2

powierzchni całkowitej z materiałami

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie ław i ścian fundamentowych
 • wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 • wykonanie stropu
 • murowanie kominów systemowych
 • wykonanie konstrukcji dachowej

Stan surowy zamknięty

od 1139 zł netto / m2

powierzchni całkowitej z materiałami

Wszystkie prace stanu surowego otwartego plus:
 • wykonanie pokrycia dachowego
 • montaż okien dachowych
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Stan surowy deweloperski

od 1799 zł netto / m2

powierzchni całkowitej z materiałami

Wszystkie prace wcześniejszych zakresów plus:
 • wykonanie prac instalacyjnych wewnątrz budynku
 • wykonanie tynków wewnętrznych maszynowych
 • wykonanie posadzek z izolacją termiczną
 • wykonanie suchej zabudowy poddasza
 • wykonanie elewacji budynku metodą lekko mokrą